Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                    

                                       

                                                                                   

Apoštol Svatava Veverková

  

 

Dobrý den! 

Vítáme Vás na našich stránkách!

 Bůh Vám žehnej!

      

 

Jsme  mezinárodní mesiánsko-židovské křesťanské společenství  

charizmatického směru, vycházejicí z Bible, Božího Slova a živého vztahu s

Ježíšem Kristem, určeného pro všechny národy a rasy,

 se zaměřením, kázání evangelia, zakládání společenství a činění učedníků.


 

Něco z historie:

 

společenství bylo založeno

 

ve městě Brně, v České

 

 

republice, měsíci listopad

 

 2011

 

v místech, kde žijí lidé v

 

nuzných podmínkách,

 

 i  jako pomoc těmto lidem. 

 

 

Záměr:

 

vytvořit rodinu, která je

 

založená na osobním

 

vztahu s Ježíšem Kristem. 

                       

 Čemu věříme:

Věříme , že Bůh přijímá každého bez rozdílu. 

Věříme, že je potřeba kázat plné evangelium, celé

dílo Ježíše Krista a Ducha svatého.

Věříme, že každý  kdo vyzná svými ústy Ježíše Krista jako svého Pána, bude zachráněn, spasen. 

Věříme v trojjediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.

Věříme, že Ježíš Kristus se narodil, byl

ukřižován, vstal z mrtvých a  dnes sedí pro pravici

svého Otce v nebesích.

Věříme, že Ježíš Kristus byl ukřižován a vzkříšen

proto,  aby zajistil lidem věčný život a  jenom ten, který

přijme Ježíše  Krista jako svého Pána a

Spasitele, bude zachráněn, spasen a bude žít na věky

v nebi.

Odkaz z BIBLE 

Římanům 10,9-10

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako svého Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen, zachráněn.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

 

 

Naplnění záměru : kázat plné evangelium ,celé dílo Ježíše Krista a Ducha svatého ke všem národům, až na sám konec země a zakládat společenství, činit učedníky, pomáhat ztrápeným lidem, nemocným lidem, chudým lidem, přinášet svobodu, úlevu, útěchu vězňům a vytvářet rodinu plnou lásky pro každého, bez rozdílu věku a rasy.

Pomoci každému, žít plnohodnotný život na zemi, který stojí na Božích základech, skále Ježíše Krista a poskytnout pomoc každému, kdo jí potřebuje.

Modlit se za nemocné a za potřeby druhých.

 

 

Zveme vás, abyste učinili Ježíše Krista Pánem

 

svého života touto modlitbou:

 

 

Pane Bože, věřím celým svým srdcem v Ježíše

 

Krista, Syna živého Boha. Věřím, že za mě zemřel

 

Bůh jej vzkřísil z mrtvých. Věřím, že je dnes

 

živý. 

 

Vyznávám svými ústy, že od dnešního dne je

 

Ježíš Kristus Pánem mého života. Skrze Něho a v

 

Jeho jménu mám život věčný; znovu jsem se

 

narodil.

 

Děkuji ti Pane za záchranu mé duše.

 

Nyní jsem Boží  dítě. 

 

Haleluja!”

 

 

Gratulujeme! Nyní jste Božím dítětem.

 

 

Kontaktujte  nás, abychom Vám pomohli na cestě s

 

Bohem 

           

  Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek

 

Obraťte se na nás                                                             

  V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte. 

 

 Duchovní poradna       

nabízíme duchovní pomoc a poradnu, 

buď osobně nebo telefonicky nebo můžete nám psát na uvedené kontakty

viz níže 

 

E-mail:

ohenprobuzeni2020@email.cz

Facebook

Křesťanské společenství Oheň probuzení

Živá vysílaní každý den-Pastor Svatava Veverková 

Svatava Veverková/Služba/Ministry    

Bozi Slovo na každý den 

 

 

      Pravidelné Bohoslužby 

neděle

CEJL 93,BRNO

15 hod.

 

Přidejte se k nám :

  •  chválit a uctívat
  • sdílet se z Božího Slova

 Prožijte  nezapomenutelné a nadpřirozené !

Bůh Vás miluje!

Jsme s Vámi 

 

Těšíme se na Vás !

Také nás můžete sledovat na facebooku 

Křesťanské společenství Oheň probuzení 

Svatava Veverková/Služba/Ministry