Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvky.....Pastor Svatava Veverková

Příspěvky

Boží slovo

31. 5. 2014

 

Matka Tereza

24. 7. 2013

 

Matka Tereza
 
Nestačí říci: “Miluji.”
Musíme tuto lásku
vložit do konkrétních skutků.
Musíme milovat,
až to bolí!
(Matka Tereza)
NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele -
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.

(Matka Tereza)
 
 
 

Slovo od srdce-pastor Svatava Veverková

24. 7. 2013

                                   Slovo od srdce

                                 Svatava Veverková
  

 Četla  jsem v letáčku od BTM tento příspěvek.Moc se mi líbil a chci se o to podělit s ostatními.

Existuje někdo, kdo za všech okolností může být s námi.Nenaléhá, čeká jen na naše pozvání.

Je to Bůh,náš Stvořitel.Nikdo z lidí nás nemůže povzbudit a potěšit jako ten, který nás dokonale zná,ví o našich težkostech a selháních.

Jen On,Pán života i smrti, nám může odpustit, vyvést nás z težkých situací a dát nový
život.

V Bibli najdeme osobní vzkaz od Pána a Dárce života pro každého z nás.

Izaiáš 43,1
"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
 
 

Nechejme se vést Duchem Svatým, ne náboženstvím, ne tradicí, ne lidským programem

24. 7. 2013

 

Když Vám někdo řekne, nejsi podle mých představ!.

24. 7. 2013

 

Udělejme něco, co jsme předtím nedělali

24. 7. 2013

 

Milujme se navzájem

24. 7. 2013

 

Důležitost modlitby

24. 7. 2013

 

Přátelská láska

24. 7. 2013


 
  PŘÁTELSKÁ LÁSKA 

   /poupraveno a doplněno/

   napsáno před lety

      Svatava Veverková 

  Tato láska je ochotná položit i život za druhého.Lidská přátelství mají určité hranice,jeden může očekávat víc,než je druhý schopen, nebo ochoten poskytnout.
 
  Přátelství je ochotné opravovat narušený vztah a ne odejít k novému, nečeká, až začne ten druhý.
 
  AGAPÉ láska-sám se rozhoduješ odpouštět a miluješ neustále, i když jsi zraňován,jsi připraven pomoci neustále.
 
  Přísloví 17,17 V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby
  soužení.
 
  Přísloví 18,24 Přátelit se s kdekým je ke škodě, kdo však miluje, přilne
  víc než bratr.
 
  Rút 1,16-17 ......Nenaléhej na mne, abych Tě opustila a vrátila se od
  tebe.Kamkoliv půjdeš,půjdu, kdekoli zůstaneš,zůstanu.
  Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem.Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována.Ať se mnou Hospodin udělá, co chce!Rozdělí nás od sebe smrt!
 
 
  Můj život je rovina-láska je od začátku do konce/nekončící láska/
 
  Přátelská láska není jednostranná. Sama se zajímá o toho druhého, než
  když to očekává od druhého.
 
  Rozdává se a neočekává zpět.Má radost z úspěchu druhého a povzbuzuje ho k
  dosažení cílů.
 
  Není sobecká a vidí toho druhého přednějšího než sebe.Vzdává se všeho ve
  prospěch druhého.
 
 
  Neuzavírej své srdce lásce,přátelství je nonstop.Přátelství má uši
  naslouchá , má zájem.
 
  Přátelství je flexibilní a není založeno na pocitech,emocích.Je to
  rozhodnutí milovat za všech podmínek.
 
  Přátelská láska hodně stojí, málo očekává.
 
 
  Jan 15,13 NIKDO NEMÁ VĚTŠÍ LÁSKU NEŽ TEN, KTERÝ POLOŽÍ ŽIVOT 

    ZA SVÉ PŘÁTELE.

 

Co je půst?

24. 7. 2013