Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svědectví o uzdravení z tbc

24. 7. 2013

Mé svědectví:

Před rokem a půl jsem onemocněla tbc/tuberkulózou/.

Byla jsem léčena v sanatoriu Jevíčko.Bůh ke mně mluvil, že můj pobyt přinese ovoce a také mluvil o podobenství o mládencích Daniela a jeho společnících, kteří byli vhozeni do ohnivé pece, protože se nechtěli klanět zlaté soše, ale jenom živému Bohu.Neuhořeli a v peci se objevil s nimi muž, který vypadal jako Boží Syn/Ježíš/.Král a ostatní byli z toho šokováni.Když mládenci vylezli z pece a nebyla na nich stopa po plameni,král uznal, že jediný Bůh je Bůh ve kterého věřili.

Daniel 3

Po cestě do sanatoria, když jsem jela viděla strom, který byl zvláštní tím, že neměl listí, ale měl ovoce.Také se mi vybavovalo  v mysli  slovo o tom,  koho pošlu, kdo půjde.

Izajáš  6:8 

 

 Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“

 

 

Ta nemoc nebyla k smrti, ale k slávě Boží.V sanatoriu byli lidé, kteří Boha potřebovali a přijali Ho do srdce, jako svého Pána a Spasitele.Také několik lidí o Bohu slyšelo, a vidělo zázrak, o mém uzdravení.Mé plíce byly čisté a ani známka po tbc.V sanatoriu jsem se seznámila se ženou 82 letou, která už je teď u Pána.Ona přijala Pána Ježíše do srdce, v sanatoriu  nezemřela , i když  si to doktoři mysleli, že ano.Ta žena viděla obraz,hnědý plášť, na sobě a poté, co vyznala své hříchy už neměl hnědou barvu, ale fialovou.Modlila jsem se za tu ženu a když jsem klečela u modlitby ,ona právě v tu chvíli , aniž by mě viděla,  byla otočená na druhou stranu , měla obraz, že ze mně padají mince.S touto ženou jsme se modlily a chválily Boha.Svědčily jsem o Ježíši.Nakonec byla ze sanatoria propuštěna do Domova důchodců, kde pak strávila zbytek svého života.Mluvila tam o Ježíši ,jak jí zachránil a modlila se za lidi.Bůh nám dal nádherný vztah.
 Při pobytu v sanatoriu, také přijala Pána Ježíše do srdce, žena, která prodávala v obchodě.Po svém obrácení, zažívala radost, lásku a pokoj.Později i její dcera vydala svůj život Bohu.Díky Bohu za Jeho lásku k nám.

Další ženou, která přijala Pana Ježíše do srdce, byla zdravotní sestra.


Bůh se oslavil skrze tuto nemoc v mém životě, ale také několik lidí Ho poznalo.


Chci Tě dnes povzbudit, pokud procházíš trápením, nemocí, nebo jakoukoliv jinou těžkou věcí,věř, že Bůh je s Tebou.Nikdy Tě neopustí.On je věrný a miluje Tě. Řekni Mu teď, pokud chceš,že Ho potřebuješ,miluješ Ho a že Mu odevzdáváš všechny starosti,bolesti, nemoci.On je vezme a přinese Ti pokoj, lásku a útěchu.


Pokud cítíš ve svém srdci, že jsi od Boha odešel a už nejsi s Ním, tak jak dřív.
Řekni Mu to,vyznej Mu to.Požádej Ho, ať Ti odpustí a očistí svou svatou krví.
On Ti pomůže,očistí a povzbudí Tě a pozvedne Tě.
Přeji vám všem, aby jste byli pevně spjati s Ježíšem Kristem.
Připraveni vejít do Božího království.
Buďte požehnaní a prožívejte každý den milost,pokoj a lásku.
S láskou Našeho Boha


Svatava Veverková